Skip to main content

De heup

Het heupgewricht is de verbinding van het been met het bekken. Die verbindingsplek, de plek waar het been draait ín het bekken, wordt gevormd door een ronde kop in een rond kommetje; de heup. Dit noemt men een kogelgewricht. Hierdoor kan het gewricht in alle mogelijke richtingen draaien en bewegen. Het bot van de heupkop en van het heupkommetje is bedekt met kraakbeen. Kraakbeen is een zacht laagje wat demping geeft in het gewricht. Die demping is hard nodig, omdat er met elke stap een gewicht van 4-5 keer het lichaamsgewicht op de heup drukt.
De heup kan pijnklachten geven en dit kan verschillende oorzaken hebben. Van jong tot oud kunnen er afwijkingen zijn van de heup die pijnklachten veroorzaken. Vaak wordt dit met de huisarts en fysiotherapeut eerst behandeld. Als klachten blijven bestaan, kan de orthopedisch chirurg kijken of de klachten verholpen kunnen worden middels een invasieve oplossing: dat wil zeggen een injectie of een operatie van de heup.

De anatomie

Anatomie beschrijft de verschillende onderdelen waar het lichaam uit bestaat. Bij de heup zijn dit de botten van het bekken en het bovenbeen: het kommetje van de heup heet het acetabulum. De kop van de heup heet het caput femoris. Op de kop en in de kom zit een laagje kraakbeen en rondom de kom loopt een kraakbeen ring: het labrum. Rondom het gewricht zit het kapsel, de ligamenten, die voor stabiliteit van het gewricht zorgen. Daar weer rondom zitten alle spieren van de bil en het bovenbeen die zorgen dat de heup bewogen kan worden is alle mogelijk denkbare richtingen. Goede stevige spieren zijn belangrijk voor een goede functie van de heup. Al deze structuren kunnen een afwijking hebben die voor pijnklachten van de heup zorgt. Pijn in de heup wordt aangegeven in de bil of de lies, omdat hier anatomisch gezien het heupgewricht zich bevindt.

Afwijkingen

Verschillende afwijkingen die pijnklachten kunnen geven van de heup kunnen van jong tot oud kunnen ontstaan.

Aandoeningen

Heup

Aandoeningen

 

Artrose

Het heupgewricht bestaat uit een kop die vastzit aan het bovenbeen en een kom die gevormd is door het bekken. Het kapsel dat om het gewricht heen zit, houdt samen met de heupspieren de kop in de kom. Bij het lopen en andere activiteiten beweegt de kop in de kom. Op de kop en kom zit een zacht laagje kraakbeen om het soepel bewegen mogelijk te maken. Wanneer dit kraakbeen laagje versleten is, dan heet dit artrose van de heup of in de volksmond “een versleten heup”.

Klachten en symptomen
De meeste mensen met artrose van de heup hebben pijn bij het lopen of andere activiteiten. Deze pijn zit meestal in de lies of in de bil. Hierdoor is een activiteit zoals een wandeling minder goed volhouden. Sommige mensen hebben ook pijn in de nacht en worden daar wakker van. Er is vaak ook stijfheid van het heupgewricht, dat kan gevoeld worden bij het opstaan uit de stoel of ’s ochtends bij de eerste passen vanuit bed. Bij sommige mensen is de heup zo stijf geworden dat het moeilijk is om de sokken en schoenen aan te krijgen.

Oorzaken
Artrose van de heup kan veel verschillende oorzaken hebben, maar soms is de oorzaak niet duidelijk. Voorbeelden van oorzaken zijn: Een harde val op de heup kan het kraakbeen van het gewricht beschadigen, waardoor er jaren later slijtage ontstaat. Ontstekingen van het gewricht zoals reuma kunnen leiden tot artrose. En in sommige families komt artrose (al op jonge leeftijd) voor, dus erfelijkheid speelt een rol.

Diagnose
De diagnose artrose van de heup is op basis van het verhaal van de klachten, het lichamelijk onderzoek van de heup en met röntgenfoto’s te stellen. In uitzonderingen is er ook een scan nodig. Als er twijfel is, kan het nuttig zijn om een injectie te geven in het gewricht (dit gebeurt vaak op de röntgenkamer met röntgenfoto’s)

Behandelingen
Er zijn geen behandelingen die artrose kunnen genezen. Wel zijn er goede behandelingen om de pijn te verlichten, zodat u de activiteiten kunt blijven doen die gewenst zijn.

Conservatieve behandeling (zonder operatie)
Het is bewezen dat fysiotherapie de klachten van artrose kan verminderen. De fysiotherapie kan gericht zijn op het soepeler maken van het gewricht, het inbouwen van rustperiodes in de belasting, het aansterken van de heupspieren zodat uw heup weer meer belasting aan kan en soms een ondersteuning bij het lopen zoals een stok of rollator.

Geneesmiddelen
Om de pijn te onderdrukken en de ontstekingsreactie die het gewricht kan geven bij een belasting te remmen, kunt u pijnstillers gebruiken. Vaak helpt een goede dosis paracetamol al enorm. Eventueel zijn er ook andere medicijnen op recept. Dit zijn de zogenaamde NSAID’s (pijnstillers die ontstekingsremmend werken) zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac.  Het doel van deze pijnstillers is het onderdrukken van de pijn, zodat u langer met het eigen gewricht door kan bewegen en de belastingen op het gewricht beter aan kan.

Operatieve behandeling
Wanneer pijnstilling, fysiotherapie of andere behandelingen niet meer voldoende werken en de klachten toenemen en erg beperkend zijn in het dagelijks leven, dan is er nog een optie om het gewricht te vervangen door een “kunstheup”of heupprothese. Hierbij wordt er met een operatie een nieuwe kop en kom geplaatst waarmee de pijn van het versleten gewricht meestal voorbij is.

Impingement / Labrumletsel

FAI syndroom staat voor femoroacetabulaire impingement syndroom. Dat betekend inklemming van de heup.

Klachten en symptomen
Impingement van de heup geeft pijnklachten in de lies en/of bilregio tijdens gebruik van de heup, bijvoorbeeld tijdens fietsen, bukken of de auto in-/en uitstappen. Deze pijn is niet aanwezig bij gewoon rechtop staan of tijdens liggen. Meestal trekt de pijn weg met rust, maar komt weer terug bij opnieuw belasten.

Oorzaken
De impingement van de heup ontstaat doordat in de groei de heupkop niet perfect rond is geworden, waarna er bij draaien en buigen van de heup een inklemming ontstaat in de heup die pijnklachten kan geven. De afwijkend vorm van de heupkop heet CAM morfologie. Een afwijkende vorm van de heupkom heet PINCER morfologie. Als dit fenomeen van impingement langer bestaat kan er ook schade optreden van het kraakbeen ringetje in de heup (labrum) of van het kraakbeen ín het heupkommetje (chondrolabrale overgang) of op de kop. Op termijn kan dit zoveel schade opleveren dat er mogelijk slijtage van de heup ontstaat.

Diagnose
Impingement van de heup wordt, naast een lichamelijk onderzoek, aangetoond met röntgenfoto’s van de heupen met soms aanvullende CT scan of MRI scan. Ook wordt soms een injectie in het heupgewricht gegeven ter verdoving van de heup, om aan te tonen dat de pijn in het heupgewricht veroorzaakt wordt. De afwijkende vorm van de heupkop (CAM) of heupkom (Pincer) wordt met de foto’s en/of CT scan aangetoond en eventueel schade aan het labrum of kraakbeen wordt met de MRI scan aangetoond.

Behandelingen
Als aangetoond is dat er impingement van de heup is, wordt eerst besproken welke maatregelen er genomen kunnen worden zodat er geen imklemming meer ontstaat. Hiervoor wordt gestart met fysiotherapie, NSAID medicijnen en aanpassingen tijdens sport of bewegingen. Indien de klachten blijven bestaan en niet op een andere manier verholpen kunnen worden, kan het in sommige gevallen nodig zijn om met een kijkoperatie van de heup de vorm van de heupkop of heupkom bij te werken. Zo wordt inklemming van de heup opgelost. Ook kan eventuele schade aan het kraakbeenringetje (labrum) verholpen worden door middel van hechten hiervan. De behandeling van de heup met een kijkoperatie is erg belastend en de revalidatie hiervan is lang. De operatie is vooruitstrevend en hier wordt veel onderzoek naar gedaan. Kijk op www.heupscopie.nl voor meer informatie.

Heupdysplasie

Een ondiepe heupkom (dysplasie) kan het gevolg hebben dat een heup uit de kom gaat (subluxatie of luxatie). Heupdysplasie komt vaak voor in bepaalde families (erfelijk) of na een stuitligging. Soms is er ook geen duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Osteonecrose

Osteonecrose van de heup is een aandoening waarbij de heupkop (tijdelijk) te weinig bloed krijgt. Dit kan ertoe leiden dat er een deel van de kop afsterft en indeukt.

Klachten en symptomen
Tijdens de fase dat er een tekort is aan doorbloeding in de kop ontstaan er pijnklachten. Meestal voelen mensen de pijn in de lies, bil of aan de zijkant van de heup. Gewicht op het been zetten en bewegen met de heup doet pijn. Wanneer de heupkop inzakt of indeukt, kan het zijn dat er klachten blijven bestaan. Dit komt doordat de kop niet meer goed in de kom past of doordat er na verloop van jaren artrose (slijtage) van de heup is ontstaan.

Oorzaken
Het is meestal niet bekend wat de oorzaak is van het doorbloedingsprobleem. Deze aandoening komt ook op andere plekken in het lichaam voor. Osteonecrose komt vaker voor bij mensen met hormoonbehandelingen, gewrichtsreuma, sikkelcelziekte, beenmergziekten, duikersziekte, langdurige bedlegerigheid (bijv. IC-opname), overmatig alcoholgebruik en mensen die een ontwrichting van de heup hebben gehad (door een ongeval).

Diagnose
Osteonecrose van de heup is meestal zichtbaar op röntgenfoto’s, maar nog niet in de eerste weken van de ziekte. Soms wordt er gekozen om aanvullend een MRI-scan of botscan te maken.

Behandelingen conservatief
In de eerste plaatst wordt aangeraden de aangedane heup te ontlasten met krukken en de belasting zo veel mogelijk te verminderen.

Geneesmiddelen
Om de symptomen te onderdrukken kunnen er pijnstillers gegeven worden.

Behandelingen operatief
In sommige gevallen is het mogelijk om met een operatie de aangedane plek van de kop te ontlasten en het bot te stimuleren om nieuw bot aan te maken. Als de kop is ingezakt of als er artrose is ontstaan, dan kan een “kunstheup” of heupprothese geplaatst worden om de klachten te verlichten.

Ziekte van Perthes

Morbus Legg-Calvé-Perthes is een afwijking in de ontwikkeling van de heup op kinderleeftijd. Dat deze ziekte deze ingewikkelde naam heeft, komt door de ontdekkers van de ziekte die het in 1910 voor het eerst hebben beschreven, namelijk de dokter Legg, Calvé en Perthes.

Het komt drie maal zo vaak voor bij jongetjes als bij meisjes, meestal tussen de 5 en de 10 jaar oud. Door een voorbijgaande doorbloedingsstoornis, ontwikkelt de heupkop zich afwijkend met een afplatting van de ronde kop. Uiteindelijk herstelt de doorbloeding weer, waardoor op termijn de heupkop zich weer kan herstellen. Perthes bestaat over het algemeen uit vier fases: de necrose fase, de fragmentatie fase, de re-ossificatie fase en de re modellering fase. Het hele proces kan wel 3 tot 4 jaar duren, eind de eindfase is pas definitief bereikt bij het uitgroeien van het skelet. Sommige patiënten blijven een minder ronde vorm van de heupkop houden. Dat kan op termijn voor slijtage van de heup zorgen.

Meestal is er maar één zijde aangedaan en de ziekte komt in ongeveer 9 per 100.000 mensen voor en is dus zeldzaam.

Klachten en symptomen
De doorbloedingsstoornis van de heup zelf is niet pijnlijk. Echter, de verandering van de heupkop qua vorm gaat gepaard met klachten. De heup raakt geïrriteerd wat pijnklachten veroorzaakt. Meestal gaat een kind mank lopen en klachten van aan de knie of heup aangeven. De beweeglijkheid van de heup vermindert, en de klachten kunnen weken tot maanden aanhouden.

Oorzaken
De oorzaak dat er een tijdelijke verstoring van de doorbloeding naar de heupkop ontstaat, is onbekend. Er zijn theorieën dat de doorbloedingsstoornis wordt veroorzaakt door stollingsproblemen, erfelijkheid, omgevingsfactoren of hormonale factoren. Hiervoor is echter geen hard bewijs.

Diagnose
De arts zal het kind onderzoeken, en de verminderde beweeglijkheid van de heup waarnemen. Een röntgenfoto kan in de eerste fase van de ziekte van Perthes nog normaal zijn. Soms kan een afwachten beleid worden afgesproken, en soms wordt een MRI scan afgesproken. Op de MRI scan kan al eerder zichtbaar worden dat het bot van de heupkop is aangedaan, en langzaam van vorm gaat veranderen. Als de ronde vorm van de heupkop gaat veranderen, is dit ook zichtbaar op een röntgenfoto.

SCFE

SCFE is een afkorting wat staat voor Slipped Capital Femoral Epifysiolysis: afglijden van de groeischijf van de heupkop. Dit heet epifysiolyse.

Klachten en symptomen
Doordat de groeischijf van de heupkop afglijdt, ontstaat er veel pijn bij een kind. De pijn zit in de lies of de bil. Met name staan op het been, belasten, en draaien van het been is erg pijnlijk. Vaak is er in rust en bij liggen geen of weinig pijn

Oorzaken
SCFE kan door een val of door een onbekende oorzaak komen.

Diagnose
De pijnklachten die ontstaan bij SCFE moeten direct door uw arts herkend worden. Op basis van de leeftijd en de klachten, zal het kind worden ingestuurd naar het ziekenhuis. Na lichamelijk onderzoek wordt er dan een röntgenfoto gemaakt van de beide heupen in twee richtingen. Hierop kan worden waargenomen dat de heupkop afgegleden is. Het kan ook aan beide kanten tegelijk voorkomen, of op een later moment aan de andere heup. Aanvullende diagnostiek middels een MRI scan of CT scan is meestal niet nodig want dit geeft geen extra informatie.

Behandelingen
de behandeling van een afgegleden groeischijf in de heup is operatief waarbij de groeischijf vastgeboord wordt met een schroef. Zo wordt verder afglijden voorkomen en verdwijnt de pijn in de heup. Er kan in samenspraak met uw orthopedisch chirurg soms voor worden gekomen om ook de andere heup, waar de groeischijf (nog) niet is afgegleden, preventief te opereren. Dit is niet altijd nodig. De het afglijden van de groeischijf kan op termijn de heupkop een afwijkende vorm krijgen, wat in sommige gevallen tot slijtage van de heup kan lijden op latere leeftijd. Soms kan de afwijkend vorm nog met een kijkoperatie worden bijgewerkt voordat er slijtage van het gewricht ontstaat.

Gebroken heup

Klachten en symptomen
Een gebroken heup komt vaak voor bij oudere patiënten. Maar ook jonge mensen die met sporten vallen zoals schaatsers of wielrenners, breken wel eens een heup. Een gebroken heup houdt bij de meeste mensen in dat het bovenbeen-bot ter plaatse van de kop of net onder de kop gebroken is. Dit veroorzaakt veel pijn en een onvermogen om te belasten, niet meer kunnen staan of lopen. In de meeste gevallen ontstaat dit door een val in of rondom het huis. Vaak worden patiënten met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Oorzaken
In bijna alle gevallen wordt een gebroken heup veroorzaakt door een val op de bil/flank. In uitzonderlijke gevallen is dit niet het geval, waarna gedacht moet worden aan een onderliggende botziekte of uitzaaiing.

Diagnose
In het ziekenhuis wordt door een röntgenfoto aangetoond of een heup gebroken is of niet. In uitzonderlijke gevallen wordt nog een aanvullende CT scan verricht, maar dit is in de meeste gevallen niet nodig.

Behandeling
Een gebroken heup geneest nauwelijks spontaan, en als dit al kan is dit vaak heel erg langzaam en heel pijnlijk. Daarom moet een gebroken heup in bijna alle gevallen geopereerd worden. Hiervoor zijn verschillende operaties mogelijk. Sommige breuken moeten vastgezet worden met een pen met schroeven in het bot (gamma nail), of met een plaat met een pen en schroeven (dynamische heupschroef). Andere type breuken worden juist weer behandeld met een heupprothese: een vervanging van de heupkop (kophals prothese). Soms wordt ook het kommetje vervangen, wat een totale heupprothese betekend. Het herstel van de operatie betekend vaak dat er direct gestaan en gelopen mag worden, met krukken en op geleide van pijnklachten.

  

Klachten na prothese

Een totale heupprothese is voor de meeste mensen een succesvolle oplossing voor slijtage of andere aantasting van het heupgewricht. Er zijn echter enkele mensen die na een heupprothese klachten houden en mensen die jaren na plaatsing van de prothese weer klachten ontwikkelen.

Klachten en symptomen
Er kunnen verschillende klachten ontstaan na een heupprothese: 

 • Instabiliteit. Hierbij kan de kop van de prothese uit de kom schieten (=luxatie). Dit ontstaat vaak na een val of een verkeerde beweging en doet veel pijn. Het been is niet meer te belasten.
 • Pijnklachten. De pijnklachten kunnen voorkomen in de lies, aan de zijkant van de heup, in het bovenbeen of in de bil. Soms kunnen de klachten lijken op de artroseklachten voordat de prothese geplaatst was
 • Klachten van infectie zoals toename van pijn, zwelling, roodheid, wondproblemen of wondlekkage, koorts en ziek zijn. In sommige gevallen is er een infectie die lang sluimert en alleen pijnklachten veroorzaakt.

Oorzaken

 • Instabiliteit met luxatie van de prothese kan veroorzaakt worden door een val waarbij het been een ongecontroleerde beweging maakt of door een verkeerde plaatsing van de prothese waardoor hij te makkelijk uit de kom schiet.
 • Pijn, lange tijd na een heupprothese, kan berusten op verschillende oorzaken, bijvoorbeeld: spier of peesontsteking of overbelasting. Ook kan er een beenlengte verschil zijn ontstaan met het andere been. Na verloop van de jaren kan er slijtage ontstaan van de prothese-onderdelen, of een loslating van de prothese.
 • Infectie wordt veroorzaakt door bacteriën die op de prothese gaan vastzitten. Dit kan komen door een slechte wondgenezing met langdurige wondlekkage of door een bacterie in de bloedbaan die neerslaat op de prothese. Dit laatste kan ook jaren na de operatie pas gebeuren.

Diagnose

 • In het geval van een herhaalde luxatie wordt naast een standaard röntgenfoto ook een CT-scan gemaakt om de plaatsing van de prothese-onderdelen te bekijken.
 • Bij pijn na een heupprothese zijn lichamelijk onderzoek en röntgenfoto’s meestal afdoende.
 • Een infectie kan worden aangetoond door bloedonderzoek, een punctie (vocht afnemen) uit de heup voor onderzoek en soms is er een speciale scan (nucleair onderzoek) nodig.

Specialisten

Orthopedisch chirurg

Bart Boesenach

"De orthopedische chirurgie is voor mij een prachtige combinatie van de technische aspecten van het vak en de ‘zachte’ kant van het vak, namelijk in een goed gesprek met de patiënt kijken welke oplossing het beste past. Samen tot de beste oplossing komen en aan het eind een tevreden patiënt, daar streef ik elke keer weer naar!"

Aandachtsgebieden

 • Heupchirurgie (voorste benadering heupprothese)
 • Knie-chirurgie
 • Traumatologie
 • Kinderorthopedie
 • Elleboogchirurgie
 • Voorvoetchirurgie

Opleiding en werkervaring

Opleidingen
 • 2017 – heden: Orthopedisch chirurg – traumatoloog
 • 2012 – 2017: Arts in opleiding voor een medisch specialisme (AIOS) Orthopedie
Opleidingsklinieken:
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC): Prof dr. R.G.H.H. Nelissen
 • HagaZiekenhuis Den Haag: Dr. R.L.M. Deijkers
 • Haaglander Medisch Centrum (HMC) Den Haag: dr. E.R.A. van Arkel
 • 2004 – 2010: Geneeskunde, Universiteit Leiden

Beroepsverenigingen en nevenactiviteiten

 • Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Orthopedische Traumatologie (NVOT)
 • Werkgroep Heup (NOV)
 • Werkgroep Knie (NOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie (NVA)
 • Werkgroep Kinderorthopedie

BIG-nummer

59913424901
 
Orthopedisch chirurg

Daan ter Keurs

De dynamiek van sport en de daarbij behorende letsels geven mij veel energie! De operatieve en niet-operatieve behandelingen zorgen er voor dat sporters weer snel terug kunnen keren op hun niveau. Daarbij zijn sporters meestal gemotiveerd voor revalidatie. Dit samen maakt sport het meest fascinerende deel van de orthopedie.

Aandachtsgebieden

 • Sport(traumatologie)
 • Kniechirurgie
 • Heupchirurgie
 • Schouderchirurgie

Opleiding en werkervaring

 • 2013-heden Orthopedisch chirurg Gelre Ziekenhuizen
 • 2009-2012 Opleiding Orthopedie; Isala klinieken Zwolle/ MST Enschede/ Isala klinieken Zwolle/ UMCG Groningen.
 • 2006-2008 Vooropleiding Heelkunde, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo.
 • 2004-2006 Arts-assistent niet in opleiding Orthopedie, Medisch Spectrum — Twente, Enschede.
 • 2004 Senior co-assistent Orthopedie, Medisch Spectrum Twente, Enschede.
 • 2004 Keuze co-assistent Orthopedie, Erasmus MC Rotterdam.
 • 2002-2004 Co-schappen, Erasmus MC/ Albert Schweizer ZH, Dordrecht.
 • 1998-2004 Student geneeskunde, Faculteit der Medische Wetenschappen, ErasmusUniversiteit Rotterdam. Propedeuse 1999, Doctoraal 2002.
 • 1995-1998 Student bedrijfswetenschappen, Faculteit Bedrijfskunde, RijksUniversiteit Groningen, Propedeuse 1996.
 • 1989-1995 VWO: Twents Carmel Lyceum, Oldenzaal.

Beroepsvereniging en nevenactiviteiten

 • 2006-heden Nederlandse vereniging voor Arthroscopie.
 • 2006-heden Nederlandse vereniging voor Orthopedie.
 • 2011-heden Nederlandse Vereniging voor Orthopedische Traumatologie.
 • 2013-heden Werkgroep Schouder en elleboog NOV
 • 2013-heden Werkgroep Sportletsels  NOV

Studies, Certificaten, Cursussen (selectie)

 • 2018 Visiting fellowship dr Millet, shoulder surgery, Vail Colorado
 • 2017 SECEC-ESSSE, Berlin 2017, shoulder elbow congress
 • 2017 Shoulderarthroplasty course UMCU
 • 2016 Anatomic and Biomechanical Knee Ligament Reconstruction, Leeds
 • 2015 Echo cursus , schouder-anatomie en pathologie
 • 2014 ArthroParis
 • 2014 The Art(throscopy) of Football NVA
 • 2013 Jaarcongres ‘de Knie’
 • 2012 NVA Fellowship Arthroscopy Engeland
 • 2011 AO Advanced Trauma course Davos
 • 2011 Wetlab training Knee and Shoulder, Munchen
 • 2011 Sports medicine Arthroscopy Shoulder Cadaver Workshop Rotterdam
 • 2011 Half jaar Traumastage Isala Klinieken, locatie Sophia
 • 2011 NVA Fellowship Arthroscopy Nederland
 • 2010 Biomet Hip and Knee course Lille
 • 2010 NVA Arthroscopiecursussen UMCG
 • 2009 AO Trauma wekedelen benadering Rotterdam
 • 2008 AO Principles in Operative Fracture Management Leeds

BIG-nummer

69062730701
Orthopedisch chirurg

Karin de Kroon

Een orthopedisch chirurg draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven. Orthopedie is een technisch vak en is ook een praktisch vak. Dit is een van de redenen waarom ik orthopedisch chirurg ben geworden. Een kunstheup operatie geeft snel verlichting van de klachten, waardoor het een zeer dankbare ingreep is om te doen. Een  knieoperatie is een complex en uitdagend operatie waarin wij steeds beter de functie van de knie kunnen herstellen.

Opleiding en werkervaring

 • Geneeskunde Universiteit Maastricht
 • Opleiding orthopedisch chirurg Regionale Opleiding Groep Othopedie (ROGO) Zuid
 • Orthopedisch chirurg Gelre ziekenhuizen sinds 2009

Beroepsverenigingen en nevenactiviteiten

 • Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV)
 • Dutch knee society (DKS)
 • Werkgroep orthopedische infecties (WOI)
 • Nederlandse vereniging voor Arthroscopie (NVA)
 • Nederlandse vereniging voor Orthopedische Traumatologie (NVOT)
 • Nederlandse Orthopaedische en Traumatologische Sportgeneeskunde (NOTS)
 • Euopean Bone and Joint Infection Society (EBJIS)
 • Voorzitter vakgroep orthopedie
 • Voorzitter adviescommissie Gelre ziekenhuizen

BIG-nummer

89058427901
Orthopedisch chirurg

Ferry Steenstra

Blijf in beweging! Dat is de lijfspreuk van ons vakgebied. Ik kan met een gericht advies, een conservatieve behandeling maar vaak ook een chirurgische behandeling mensen in beweging houden of hun beperkingen zo klein mogelijk houden. Hoe mooi is het om heel praktisch bezig te zijn en mensen daardoor terug te geven wat ze niet meer konden; werken, sporten, bewegen.

Aandachtsgebieden

 • Totale heupprothesiologie (THP) en revisie chirurgie THP
 • Totale knie prothesiologie (TKP) en revisie chirurgie TKP
 • Voet- en enkel chirurgie in de volle breedte

Opleiding en werkervaring

 • Geneeskunde; Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
 • Orthopedie; cluster Academisch Medisch Centrum (AMC) -Amsterdam
 • Orthopedisch chirurg sinds 2006; Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

Beroepsverenigingen en nevenactiviteiten

 • Nederlandse vereniging voor Orthopedie (NOV) -werkgroepen; heup, voet en enkel
 • Nederlandse vereniging voor arthroscopie (NVA)
 • Nederlandse vereniging voor Orthopedische Traumatologie (NVOT)
 • European Bone and Joint Infection Society (EBJIS)

BIG-nummer

59049054601
Orthopedisch chirurg - Traumatoloog

Maarten Röling

"Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Al vanaf jongere leeftijd ontwikkelde ik de passie en voorliefde voor het steun- en bewegingsapparaat, mede door zelf actief te sporten van jongs af aan. Na het cum laude afstuderen als basisarts, specialiseerde ik me tot orthopedisch chirurg in het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) in Delft en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Gedurende deze specialisatie heb ik me gedifferentieerd in de onderste extremiteit en de orthopedische traumatologie. Ook doe ik wetenschappelijk onderzoek naar de kijkoperatie van de heup waarop ik binnenkort zal promoveren."
 • Aandachtsgebieden

  • Totale heupprothesiologie (THP) en revisie chirurgie THP
  • Totale knie prothesiologie (TKP) en revisie chirurgie TKP
  • Voet- en enkel chirurgie in de volle breedte

  Opleiding en werkervaring

  • Geneeskunde; Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
  • Orthopedie; cluster Academisch Medisch Centrum (AMC) -Amsterdam
  • Orthopedisch chirurg sinds 2006; Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

  Beroepsverenigingen en nevenactiviteiten

  • Nederlandse vereniging voor Orthopedie (NOV) -werkgroepen; heup, voet en enkel
  • Nederlandse vereniging voor arthroscopie (NVA)
  • Nederlandse vereniging voor Orthopedische Traumatologie (NVOT)
  • European Bone and Joint Infection Society (EBJIS)

  BIG-nummer

  59049054601
Orthopedisch chirurg

Pieter Bullens

“De voet en de enkel zijn fantastisch; een aaneenschakeling van heel veel kleine gewrichtjes, spiertjes en pezen die heel nauwkeurig en gecoördineerd moeten samenwerken. Er zitten wel veertig botjes in je voet, waarmee de complexiteit wel duidelijk is gemaakt, denk ik. Daarbij is de voet essentieel in de schokdemping en balans van het hele lichaam. Goed kunnen staan en lopen is ontzettend belangrijk voor de zelfstandigheid en de mobiliteit van mensen.”

Aandachtsgebieden

 • Orthopedie
 • Prothesiologie (totale knie- en heup-operatie)
 • Traumatologie

Opleiding en werkervaring

Opleiding
 • 2008  Orthopedie, Universitair medisch centrum Radboud, Nijmegen
 • 1991-98  Geneeskunde, University of Maastricht
Werkervaring
 • March-April `93: Emergency medicine University Hospital Innsbruck, Austria, Prof.Dr.Croezen
 • July-Aug. `98: Trauma Surgery, Trauma hospital Berlin, Germany, Prof.Dr.A.Ekkernkamp
 • Okt.-Nov. `98: Orthopaedic Surgery, Beth Israel hospital Boston, USA, Dr.D.Reilly
 • 1999-2000:  ANIOS orthopedie, Universitair medisch centrum Radboud, Nijmegen.
 • 2000-2001:  ANIOS orthopedie, Elkerliek Hospital, Helmond.
 • 2001-2003: AIOS chirurgie, Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen.
 • 2004: AIOS orthopedie, Universitair medisch centrum Radboud, Nijmegen.
 • 2005: AIOS orthopedie, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem.
 • 2006: AIOS orthopedie, Maartens kliniek, Nijmegen.
 • 2007-2008: AIOS orthopedie, Universitair medisch centrum Radboud, Nijmegen.
 • 2008-2010: Orthopedic Fellow Flinders Medical Centre and Queen Elizabeth Hospital Trauma / Foot and Ankle Surgery, Adelaide, Australia
 • Febr 2010: Visiting trauma fellow Ganga Hospital, Coimbatore India

Beroepsverenigingen en nevenactiviteiten

 • Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV)
 • Nederlanse vereniging voor Orthopedische Traumatologie (NOVT)
 • Dutch Foot and Ankle Society (DOFAS)
 • AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (Trauma care) alumni member
 • EFAS (European Foot and Ankle Society)
 • Certificatie Good Clinical Practice (GCP)
 • Artikel 9 functionaris t.a.v. uitvoeren dierproeven ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

BIG-nummer

79049182901
Orthopedisch chirurg

Wybren Prins

Aandachtsgebieden

 • Kniepathologie en -chirurgie, zowel ligamentair als (hemi)knieprothesiologie
 • Voet- en enkelchirurgie
 • Heupprothesiologie
 • Traumachirurgie

Opleiding en werkervaring

 • 2005 – 2011 Bachelor en Master Geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 • 2004 – 2005 Propedeuse Bewegingswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 • 2003 – 2004 Propedeuse Biologie Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
 • 1997 – 2003 VWO Profiel: Natuur & Gezondheid met wiskunde B2 en scheikunde 2 Vechtdal College, Hardenberg
 • Aug 2020 – heden Fellow traumachirurgie, ZGT, Almelo/Hengelo
 • 2020 – juli 2020 Chef de Clinique orthopedie, Isala, Zwolle
 • 2018 – 2019 AIOS orthopedie, opleider dr. C.C.P.M. Verheyen/dr. R.G. Zuurmond, Isala, Zwolle
 • 2017 – 2018 AIOS orthopedie, opleider dr. A.V.C.M. Zeegers, MST, Enschede
 • 2016 – 2017 AIOS orthopedie, opleider prof. dr. S.K. Bulstra, UMCG, Groningen
 • 2014 – 2015 AIOS orthopedie, opleider dr. C.C.P.M. Verheyen, Isala, Zwolle
 • 2013 – 2014 AIOS chirurgie, opleider dr. S.H. Van Helden, Isala, Zwolle
 • 2012 Arts-onderzoeker orthopedie onder leiding van dr. C.C.P.M. Verheyen, Isala, Zwolle

Lidmaatschap en nevenactiviteiten

 • Penningmeester Vereniging Arts-assistenten Isala Klinieken (VAIK)
 • Bestuur Stichting Benefietdiner Isala klinieken

Big nummer

69915159501

Publicaties

Gewrichten

Heup
Knie
Enkel en voet
Schouder
Elleboog
Pols en hand

E-mail versturen

Telefonisch contact

Afspraak maken