Wat is elleboogs-arthroscopie?`
Bij arthroscopie van de elleboog wordt door middel van een buisje waarin een optiek zit een inspectie uitgevoerd van de binnenkant van het  ellebooggewricht. Het is ook mogelijk om een ingreep uit te voeren in de elleboog onder zicht via de scoop. Er kan dan worden gesproken van een “kijkoperatie”.

Wanneer is reden voor een arthroscopie van de elleboog?
Er kan reden zijn voor een scopie van de elleboog als er klachten zijn waarvan de oorzaak na het normale vooronderzoek nog niet geheel duidelijk is: het vooronderzoek omvat het opstellen van de ziekte geschiedenis, het lichamelijk onderzoek en het aanvullend onderzoek zoals beeldvormend onderzoek bv röntgenfoto’s etc. Het kan ook zijn dat er bij het vooronderzoek wel een duidelijke oorzaak voor uw klachten is gevonden die door middel van arthroscopie kan worden behandeld.

Behandeling
Een arthroscopie is een operatie die in dagbehandeling plaatsvindt. Verdoving kan geschieden door een okselprik( regionale anesthesie) maar ook door een narcose (algehele anesthesie).
Om zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het elleboogsgewricht te kunnen inspecteren zijn meerdere kleine steekwondjes nodig waardoor de kijkbuis en de instrumenten waarmee in het gewricht kan worden behandeld  kunnen worden ingebracht.

Bloedverdunnende medicijnen
Meldt u vooral als u deze medicijnen gebruikt: soms is het nodig deze tijdelijk te staken.

Na de ingreep
Er is een drukverband aangelegd en  u hebt een mitella gekregen.

Complicaties
Deze zijn bij deze ingreep zeer zeldzaam. Het kan voorkomen date en zenuwtje klem komt in een van de openingen die in het gewricht worden gemaakt, waardoor, meestal voorbijgaand, een stoornis in het gevoel aan de onderarm kan optreden.
Een heel enkele keer treedt er een nabloeding of een ontsteking op.
Na de operatie kan de hand zwellen, of dat gebeurt is niet goed te voorspellen, ter voorkoming daarvan is het van groot belang dat u de hand niet laat hangen, en dat u de vingers en uw pols zo snel mogelijk weer gewoon beweegt.

Thuis
Als u thuis bent kunt u het best de mitella weer afdoen om het bewegen van de vingers en de pols zo makkelijk mogelijk te maken. U mag / moet de hand ook gewoon gebruiken voor handelingen als eten en drinken etc.
Uiterlijk 24 uur na de operatie haalt u het drukverband en de pleistertjes weg en mag u de hand gewoon onder de kraan afwassen en daarna weer droog deppen en een nieuwe pleistertjes op de wondjes doen.
Meestal hebt u ook een verwijzing naar de fysiotherapeut meegekregen voor een optimale revalidatie

Pijn
Pijnstillers zijn soms nodig. Een eenvoudige pijnstiller als paracetamol 500 mg is vaak voldoende.

Werk en sporthervatting
Het moment waarop u weer kunt werken of sporten is afhankelijk van de uitgevoerde ingreep en van het soort werk of sport dat u doet. U kunt dit overleggen met uw behandelend specialist tijdens de controle.

Poliklinische afspraak
Ongeveer 2 weken na de ingreep komt u op controle bij de orthopedisch chirurg. De afspraak hiervoor krijgt u via de verpleegafdeling.

Kunnen we u ergens
mee helpen?

Alle behandelmethoden

Meer weten