Kijkoperatie elleboog
Bij arthroscopie van de elleboog wordt door middel van een buisje waarin een optiek zit een inspectie uitgevoerd van de binnenkant van het ellebooggewricht. Het is ook mogelijk om een ingreep uit te voeren in de elleboog onder zicht via de scoop. Er kan dan worden gesproken van een “kijkoperatie”.

Indicatiestelling
De meest voorkomende reden voor een kijkoperatie is om een zogenaamd ‘corpus liberum’ uit de elleboog te verwijderen. Het kan ook zijn dat er bij het vooronderzoek een andere oorzaak voor uw klachten is gevonden die door middel van arthroscopie kan worden behandeld.
In zeldzame gevallen kan er reden zijn voor een scopie van de elleboog als er klachten zijn waarvan de oorzaak na het normale vooronderzoek nog niet geheel duidelijk is: het vooronderzoek omvat het opstellen van de ziektegeschiedenis, het lichamelijk onderzoek en het aanvullend onderzoek zoals beeldvormend onderzoek bv röntgenfoto’s etc.

De operatie
Een arthroscopie is een operatie die in dagbehandeling plaatsvindt. Verdoving kan geschieden door een okselprik (regionale anesthesie) maar ook door een narcose (algehele anesthesie).
Om zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het ellebooggewricht te kunnen inspecteren zijn meerdere kleine steekwondjes nodig waardoor de kijkbuis en de instrumenten waarmee in het gewricht kan worden behandeld kunnen worden ingebracht.

Verwachtingen
Na de operatie zit er een drukverband om de elleboog. Meestal kunt u op geleide van de klachten weer beginnen met bewegen en belasten. U moet er rekening mee houden dat u 2-4 weken niet kunt fietsen of autorijden. Dit kan weer als u weinig pijn hebt en een goede controle over de arm en schouder hebt, zodat dit verantwoord is. Vaak kunt u pas na 8 weken weer volledig strekken. Het totale herstel duurt 2-4 maanden.

Revalidatie
De operatie vindt plaats in dagbehandeling, dit betekent dat u dezelfde dag weer naar huis kunt.
Uiterlijk 24 uur na de operatie haalt u het drukverband en de pleistertjes weg en mag u de hand gewoon onder de kraan afwassen en daarna weer droogdeppen en een nieuwe pleistertjes op de wondjes doen.
Meestal hebt u ook een verwijzing naar de fysiotherapeut meegekregen voor een optimale revalidatie
Pijnstillers zijn soms nodig. Een eenvoudige pijnstiller als paracetamol 500 mg is vaak voldoende.
Als u thuis bent kunt u het best de mitella weer afdoen om het bewegen van de vingers en de pols zo makkelijk mogelijk te maken. U mag/ moet de hand ook gewoon gebruiken voor handelingen als eten en drinken etc.
Het moment waarop u weer kunt werken of sporten is afhankelijk van de uitgevoerde ingreep en van het soort werk of sport dat u doet. U kunt dit overleggen met uw behandelend specialist tijdens de controle.

Complicaties
Deze zijn bij deze ingreep zeldzaam. Het kan voorkomen dat een zenuw klem komt in een van de openingen die in het gewricht worden gemaakt, waardoor, meestal voorbijgaand, een stoornis in het gevoel aan de onderarm kan optreden.
Een heel enkele keer treedt er een nabloeding of een ontsteking op. Soms kan er (blijvende) stijfheid optreden in de elleboog.
Na de operatie kan de hand zwellen, of dat gebeurt is niet goed te voorspellen, ter voorkoming daarvan is het van groot belang dat u de hand niet laat hangen, en dat u de vingers en uw pols zo snel mogelijk weer gewoon beweegt.

Kunnen we u ergens
mee helpen?

Alle behandelmethoden

Meer weten