Indicatiestelling
Een gebroken heup wordt nagenoeg altijd op de spoed-eisende-hulp (SEH) middels een röntgenfoto waargenomen. Meestal is een gebroken heup het gevolg van een val of ongeluk, waardoor iemand niet meer kan staan of lopen en dus met een ambulance naar de SEH moet worden gebracht. Op de SEH wordt u door een dokter en zuster gezien en behandeld, en zal een röntgenfoto gemaakt worden. In enkele gevallen zal een CT scan nodig zijn, maar meestal is dat niet nodig.

De operatie
Een gebroken heup komt vaak voor bij oudere patiënten. Maar ook jonge mensen die met sporten vallen zoals schaatsers of wielrenners, breken wel eens een heup. Een gebroken heup houdt bij de meeste mensen in dat het bovenbeen-bot ter plaatse van de kop of net onder de kop gebroken is. Dit moet in bijna alle gevallen geopereerd worden, omdat het bot niet goed vast groeit zonder operatie. In enkele gevallen is de breuk zo klein, dat een operatie niet nodig is, of soms zijn patiënten in dermate matige gezondheid dat een operatie niet mogelijk is. In bijna alle andere gevallen zal een gebroken heup geopereerd moeten worden. Afhankelijk van de type breuk, wordt er een operatie voorgesteld. De verschillende operatiemethoden zijn een interne fixatie of een prothese. De behandeling middels een heup-prothese wordt elders uitgelegd (LINK THP).  Sommige breuken moeten vastgezet worden met een pen met schroeven in het bot (gamma nail), of met een plaat met een pen en schroeven (dynamische heupschroef): dit wordt “interne fixatie” genoemd.

https://zorgvoorbeweging.nl/pijn-aan/heup/gebroken-heup/

https://www.trauma.nl/pub/letsel/gebroken-heup

pastedGraphic.png

Verwachtingen
Het uiteindelijke doel van de operatie is, om na een herstelperiode weer volledig te kunnen lopen. Of hierbij het niveau van vóór de breuk gehaald wordt, hangt van veel factoren af en kan niet vanzelfsprekend bereikt worden. Soms mag er na de operatie direct belast en gelopen worden, soms mag dit pas na 6 weken. Uiteindelijk is het streven om weer pijnvrij en goed te kunnen lopen.

Revalidatie
De ziekenhuis opname na een gebroken heup is gemiddeld 5 dagen. Afhankelijk van het type breuk en type operatie mag iemand gedeeltelijk of volledig belasten. Hiervoor komt de fysiotherapeut met u oefenen. Ook na ontslag uit het ziekenhuis is het van belang om met de fysiotherapeut te gaan oefenen. Niet iedereen kan na ontslag direct naar de eigen woonomgeving terug. Zeker oudere en kwetsbare patiënten, moeten soms naar een tijdelijke opvang (TO) of geriatrische revalidatie zorgplek toe (GRZ) om te herstellen alvorens naar huis te kunnen.

Tijdens de opname worden meestal de geriater, diëtist en fysiotherapeut betrokken bij de behandeling.

Twee weken na ontslag mogen de hechtingen verwijderd worden en drie maanden na de operatie komt u terug bij uw behandelend chirurg met controle röntgenfoto’s. Hierop kan gezien worden of de breuk goed herstelt. De meeste patiënten zijn een jaar na de operatie weer goed hersteld tot het oude niveau van belasten en functioneren.

Complicaties
Na een gebroken heup en de operatie hiervoor, komen wel eens complicaties voor. Veel voorkomende complicaties na een operatie voor een gebroken heup zijn: laag bloedgehalte, blaasretenties en verwardheid (delier). De behandeling hiervan wordt door de zaalarts, de hoofdbehandelaar en vaak de geriater gedaan.  Een ander type complicatie van een interne fixatie van de heupkop, is het niet vastgroeien van de heupkop. Hierdoor kan alsnog een prothese van de heup nodig zijn, op latere termijn.

Kunnen we u ergens
mee helpen?

Alle behandelmethoden

Meer weten